HOME

 

         Studii şi experienţa profesională

2006 – Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, specializarea agricultură, Universitatea „Ovidius” Constanţa.

2007 – Doctorand, U.S.A.M.V. Bucureşti.

2008 – Masterat, specializarea  - Agricultura irigată în zone vulnerabile la secetă, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, specializarea agricultură, Universitatea „Ovidius” Constanţa.

2008 - Evaluator al plantaţiilor pomicole

2008 - Achiziţii publice.

2011 - TEZA DE DOCTORAT, 2011 - Cercetări privind cunoașterea valorii biologice a unor soiuri și selecții de pavii în condițiile Dobrogei. USAMV Bucureşti, Facultatea de Horticultură, 2011: 168 pagini. conducător științific: Prof. Dr. Hoza Dorel.

2012 - am publicat cartea - Valoarea biologica a unor soiuri și selecții de pavii în condițiile Dobrogei. Editura Estfalia, 2012, ISBN 978-606-8284-28-6: 158 pagini.

Lucrări publicate: 18

2016 - Cercetător științific gr. II

Experienţa acumulată în alte programe/proiecte naţionale: Proiect CEEX 3707/197, Proiect PN 2 – 51.022,  în calitate de specialist proiect.