HOME

 

Studii şi experienţa profesională

Cercetător ştiinţific gradul III în cadrul Laboratorului Agotehnică pomicolă

2007 – Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, specializarea agricultură, Universitatea „Ovidius” Constanţa.

2008 – Masterand, specializarea  - Agricultura irigată în zone vulnerabile la secetă, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, specializarea agricultură, Universitatea „Ovidius” Constanţa.

2008 - Studii postuniversitare de specializare „Evaluator al plantaţiilor pomicole”

2010 -Studii postuniversitare de perfecționare în specializarea ,,Managementul proiectelor în cercetarea agricolă

2011 –  am obţinut titlul de "Doctor în Horticultură"-  în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Horticultură cu tema: ,,Elemente noi de tehnologie la piersic şi metode noi de detecţie a virusurilor  la cais şi piersic” 

Cărți publicate:

2012 - Elemente noi de tehnologie la piersic în Dobrogea,  (recunoscută CNCSIS), Cristina Moale, Ed. Estfalia, București.

2013 -  Studiul tehnologiilor de cultură și metode de detecție a virusurilor la cais și piersic. Cristina Moale, Ligia Ion, Ed. Estfalia, București.

Activitatea de cercetare:

Lucrări publicate: 30 

Experienţa acumulată în alte programe/proiecte naţionale: Programul National ” Orizont 2000”, RELANSIN, Contract 28/99, BIOTECH- Proiect 4646,   CEEX 2006- Proiect Relansin 3707, contract 197/2006, Programul naţional PNII- Proiectul C.F. 51-022,   Proiectul nr. 051-028,  Proiect 051-088, Proiect sectorial, MADR -ADER 1.2.3., ADER 1.2.4  partener în proiecte.