HOME

 

Studii şi experienţa profesională

2006 – Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, specializarea Agricultură, Universitatea „Ovidius” Constanţa.

2008 – Masterat, specializarea  - Agricultura irigată în zone vulnerabile la secetă, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, specializarea Agricultură, Universitatea „Ovidius” Constanţa.

2008 – Doctorand, U.S.A.M.V. Bucureşti.

Coautor la 3 lucrări, două în ţară şi una în străinătate

Experienţa acumulată în alte programe/proiecte naţionale: CNMP - Proiectul nr. 3837/2007 - 51-028, CNMP – Proiectul nr. 3654/2007 - 51-022, CNMP - Proiectul 3455, în calitate de executant proiect.