HOME

PROIECTE DE CERCETARE

 

 Contract nr.46/ 2005, Subcontract nr. 1081 /2005: Utilizarea de operatori de transformare pentru crearea variabilitaţii genetice şi selecţia de genotipuri valoroase la plantele pomicole samburoase in cadrul unei reţele de cercetare complexe.


Acronim: AMGESAMB


Director de proiect: Dr. ing. Botu Ion

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr.ing. Indreiaş Alexandra


Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP
Contractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Valcea

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa


Partener 2: 227.000 lei

Durata proiect: 36 luni (2005-2008)


CEEX BIOTECH   P-CD1211, Contract nr.101/20.07. 2006, Subcontract nr. 101 /27.07.2006: Conservarea ex situ a resurselor genetice originale la Prunus, Juglans, Corylus şi Castanea pe baza evaluării genetice şi agrobiologice.


Acronim: CONSERGEN


Director de proiect: Dr. ing. Botu Ion

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr.ing. Indreiaş Alexandra


Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP
Contractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa 


Partener 2: 190.000 lei

Durata proiect: 24 luni (2006-2008)


 CEEX- RELANSIN, P-CD 3707, Contract nr.197/ 2006, Subcontract nr.4570 /21.07.2006: Conservarea resurselor naturale si artificiale ale patrimoniului pomicol prin managementul performant şi durabil al terenurilor pomicole şi plantaţiilor de pomi în sistem expert.


Acronim: CROM


Director de proiect: Dr. ing. Voiculescu Nicolae

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr.ing. Spiţă Valentin


Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP
Contractor:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului-
ICPA, Bucureşti

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa 


Partener 5: 110.000 lei

Durata proiect: 24 luni (2006-2008)


CEEX BIOTECH   P-CD 7704, Contract nr. 144/2006: Platformă de cercetare şi dezvoltare tehnologică pentru obţinerea de insecticide ecologice.


Acronim: INSECO


Director de proiect: Prof.Dr. Dragomir Coprean

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr.ing. Topor Elena


Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP
Contractor:
Universitatea „Ovidius” Constanţa

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa 


Partener 4: 170.000 lei

Durata proiect: 26 luni (15.IX.2006-30.VIII.2008)


 PS 3.3.1. Menţinerea  şi sporirea biodiversităţii genetice în vederea îmbunătăţirii calităţii şi rezistenţei genetice la factorii biotici şi abiotici a sortimentelor de pomi şi arbuşti fructiferi, specifice fiecărei zone de cultură.


Director de proiect: Dr.ing. Mădălina Butac

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr.ing. Dumitru Liana Melania


 Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa 


Partener 1: 65.000 lei

Durata proiect: 47 luni (2007-2010)


PN II – Proiect, Contract nr. 51-022: Optimizarea nutritiei minerale la speciile piersic si nectarin in conditiile pedoclimatice ale Dobrogei, in vederea imbunatatirii calitatii ecologice a fructelor si marimii duratei de pastrare pentru valorificarea lor eficienta in stare proaspata.


Acronim: OPTIFRUCT


Director de proiect: Dr. Radu Lăcătuşu, I.C.P.A. Bucureşti

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr.ing. Dumitru Liana Melania


Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP
Contractor:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului-

                 ICPA, Bucureşti

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa


Partener 1: 5.800.000lei

Durata proiect: 36 luni (18.IX.2007 – 15.IX.2010)


Proiect  nr.  3837/2007, Contract nr.51-028 /2007: Cresterea eficientei economice in valorificarea fructelor proaspete perisabile, prin managementul factorilor de risc post-recolta, optimizarea duratei de pastrare si  strategii de marketing.


Acronim: VALFRUCT


Director de proiect: Dr.ing.Temocico Georgeta, USAMV Bucureşti

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr.ing. Topor Elena


Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP

Contractor: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

 Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa


Partener 1: 170.000 lei

Durata proiect: 36 luni (18.IX.2007 – 15.IX.2010)


 Proiect nr. 88/2007, Contract 051 – 088- Agroecosisteme sub actiunea factorilor antropogenici de risc si stabilirea unor secvente de pilotare a acestora.


Acronim: SAFAR


Director de proiect: Conf.univ.dr. Bălan Viorica, USAMV Bucureşti

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr.ing. Topor Elena


Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP

Contractor: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa


Partener 1: 300.000 lei

Durata proiect: 36 luni (18.IX.2007 – 15.IX.2010)


PN2 – Proiect 1506 - Contract 52-115: Evaluarea potentialului  agrobiologic al unor soiuri noi si hibrizi de piersic in vederea omologarii si imbunatatirii sortimentului national, care sa valorifice resursele naturale, in contextul unei agriculturi durabile.


Acronim: PERSEVAL


Director de proiect: Prof.univ.dr.ing. Adrian Baciu, Facultatea de Horticultura Universitatea din Craiova

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr.ing. Indreias Alexandra


Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP

Contractor: Facultatea de Horticultura Universitatea din Craiova

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa


Partener 1:  380.000 lei

Durata proiect: 36 luni (2008 – 2011)


PN 2 - Proiect  3455- Contract 52-65: Studiul relaţiei patogen-gazdă-agent de transmitere în scopul aplicării măsurilor preventive şi limitării pagubelor  produse de virusuri şi organisme asemănătoare. 


Acronim: VIRPOM


Director de proiect: dr.ing. Şarpe Catiţa, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni

 Responsabil ştiinţific de proiect: Prof.Dr. Trandafirescu Marioara


Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe – CNMP

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa


Partener 1: 141.920 lei

Durata proiect: 36 luni (2008 – 2011)


Plan sectorial ADER 2020

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa

Durata proiect: 01.11.2011 - 10.12.2014

 

Contract 118 

ADER 1.1.8./2011- Colectarea, menţinerea şi utilizarea biodiversităţii genetice autohtone pentru elaborarea de strategii integrate utile programelor de ameliorare a speciilor pomicole.

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr. ing. Dumitru Liana-Melania

(Dr. ing. Gavăt Corina)

 

Contract 119 

ADER 1.1.9./2011-Identificarea de genotipuri pomicole tolerante la stres termic, hidric şi biotic, pretabile la sistemele tehnologice specifice agriculturii durabile.

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr. ing. Gavăt Corina

 

Contract 123 

ADER 1.2.3./2011- Tehnologii pomicole inovative de limitare a impactului negativ al schimbărilor climatice.

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr. ing. Septar Leinar

 

Contract 124 

ADER 1.2.4./2011- Modernizarea tehnologiilor de înmulţire a speciilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun, prin micro şi macropropagare.

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr. ing. Indreiaș Alexandra

(Ing. Opriță Vlăduț-Alexandru)

 

Contract 227 

ADER 2.2.7./2011- Tehnici de producere și menținere a materialului săditor pomicol din categoriile biologice candidat, prebază și bază.

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr.biolog Trandafirescu Marioara

(Dr. ing. Moale Cristina)

 

Contractor: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni

Subcontractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa

Durata proiect: 26.11.2013 - 15.12.2014

 

Contract 1113

ADER 1.1.13/2013: Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie şi soiuri pe bazine pomicole, în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi socioeconomice.

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr. ing. Septar Leinar

 

 

 

PROIECT DE COLABORARE BILATERALĂ

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa

Universitatea Ondokuz Mayis Samsun, Turcia

Contract de finanțare nr. 608 / 04.12.2012

Finanțare: Bugetul de stat

Denumirea Programului din PN II: CAPACITĂȚI

Tip. Proiect: Modulul III-Cooperări  Bilaterale

Durata Proiect: 2013-2014

TRANSFERUL DE INFORMAȚII INOVATIVE PRIVIND SOLUL ȘI MONITORIZAREA TEHNOLOGIILOR DE CULTURĂ PENTRU FORMAREA ȘI FERTIRIGAREA POMILOR FRUCTIFERI

Responsabil ştiinţific de proiect: Dr. ing. Păltineanu Cristian