HOME

 

BREVETE

 2013 - la specia cais, două soiuri: ELMAR și OVIDIUS;

 2014 - la specia piersic, trei soiuri, pavii: IUSTIN, MIMI și MINODORA

 

CONSTITUIREA ŞI CONSERVAREA FONDULUI GENETIC LA:

                   - migdal: 110 accesii

                   - cais: 364 accesii

                   - piersic, pavii şi nectarin: 524 accesii

                   - portaltoi pentru cais, piersic şi migdal: 121 accesii

                  

 OMOLOGAREA DE SOIURI, PORTALTOI ŞI PRODUSE, din care:

  SOIURI

  16 soiuri de cais : Mamaia, Traian, Tudor, Cristal, Danubiu, Auraş,  Amiral, Fortuna, Orizont, Augustin, Euxin, Ceres, Histria, Elmar, Ovidius, De Valu

                       

  31 soiuri de piersic, din care:

     10 nectarin:     

       - 4 standard: Romamer 2, Cora, Delta, Costin

       - 3 dwarf: Liviu, Melania, Năică

       - 3 nectarin cu fructul plat: Marina, Creola, Liana

         2 brugnone: Anemona (standard) și Valerica (semidwarf)             

       7 piersic :

       - 1 standard: Raluca

       - 3 dwarf: Cecilia, Puiu,Vasilică

       - 3 piersic cu fructul plat: Florin, Filip,Monica

        5 pavii: Catherine sel.1, Crăița (dwarf), Mimi, Minodora și Iustin

                   (clingstone cu fructul plat)

         7 soiuri ornamentale:

       - 4 soiuri de piersic standard: Zefir, Alizeu,Giuvaer, Purpuriu

       - 1 soi de piersic semidwarf: Livia

       - 1 soi de piersic dwarf: Paul

       - 1 soi de nectarin dwarf: Dan

2 soiuri de migdal: Veronica și Mirela (2019)

8 portaltoi                     

       - 5 portaltoi generativi pentru piersic: T16, Tomis 1, Tomis 79, Tomis 28, Tomis 39.

       - 2 portaltoi generativi pentru cais: Constanţa14, Constanţa16

       - 1 portaltoi vegetativ pentru cais: Apricor

 

PRODUSE: 67 pesticide noi pentru combaterea agenţilor  patogeni şi dăunători la piersic şi cais.

 

OMOLOGAREA DE TEHNOLOGII ŞI SECVENŢE TEHNOLOGICE

Tehnologii:

Tehnologie modernizată de infiinţare şi exploatare a plantaţiilor mamă de ramuri altoi pentru cais şi piersic.

Tehnologie de irigare in condiții de stres hidric in pomicultură.

Tehnologia protecţiei fitosanitare a ecosistemelor pomicole prin utilizarea mijloacelor şi metodelor biologice şi biotehnice.

Tehnologia combaterii ciupercii Stereum purpureum (Pers ex Fr.)Fr.

Tehnologia combaterii moliilor piersicului şi caisului Anarsia lineatella (Zell) şi Laspeyresia molesta (Busch).

Tehnologie modernizată de irigare prin picurare la cais.

 

Secvenţe tehnologice:

Stabilirea densităţilor optime de plantare a puieţilor;

Fertilizarea extraradiculară la specia vişin in pepinieră;

Inmulţirea vegetativă a soiului de vişin Oblacinska;

Producerea puieţilor tineri prin butăşire;

Producerea materialului săditor dendrologic in containere;

Defolierea chimică in pepinieră a pomilor de piersic şi cais.

Elaborarea de complexe de protecţie integrată a bolilor şi dăunătorilor la piersic şi cais;

Stabilirea timpului de pauză a unor pesticide inaintea recoltării fructelor;

Prelungirea sezonului de consum a piersicilor şi caiselor prin aplicarea unor tratamente prerecoltă;

Irigarea localizată (picurare şi microaspersiune);

Irigarea selectivă bazată pe intensitatea stresului hidric;

Combaterea buruienilor in plantaţiile de cais şi piersic  prin erbicidare pre şi postemergentă;

Normarea chimică a rodului la piersic, soiul Redhaven.

 

Publicații

- Lucrări științifice indexate Web of Science (ISI Reuters): 12

- Indexate BDI, CNCSIS, etc. : 700

- Cărți și capitole din cărți: 31 + 38

- Volume de lucrări științifice: 5

- Broșuri și pliante de popularizare : 225

 

 Lucrări  științifice indexate Web of Science (ISI Reuters)  publicate de cercetătorii Staţiunii

Păltineanu  Cristian, Leinar Septar, Cristina Moale (2013).  Dynamics of soil water content during depletion cycles in peach orchards in a semiarid region - Chilean Journal of Agricultural Research. Vol 73 (4), p. 399-405.  http://www.chileanjar.cl/files/V73i4Y2013id4248.pdf.  DOI: 10.4067/S0718-58392013000400011, Lucrare ISI, factor de impact 0,553; scor relativ de influenţă 0,809. Accepted August 2013, Print publication Date: December 2013;

Păltineanu, C., Septar, L., and Moale, C. (2013). Crop Water Stress in Peach Orchards and Relationships with Soil Moisture Content in a Chernozem of Dobrogea. J. Irrig. Drain Eng., Publisher: American Society of Civil Engineers, ISSN (print): 0733-9437, ISSN (online): 1943-4774, vol. 139 (no. 1), 20-25. doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000492. http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29IR.1943-4774.0000492

Păltineanu, C., Septar, L., Moale, C., Nicolae S., Nicola C., 2013. Peach response to water deficit in semiarid region. International Agrophysics, 27 DOI: 10.2478/v102247-012-0013y (Accepted February 20,2013.

Păltineanu Cr., Chitu E. And Mateescu E. 2012. New trends for reference evapotranspiration and climatic water deficit. International Agrophysics, 26: 159-165, Doi: 10.2478/v10247-012-0023-9.

Păltineanu Cr., Chitu E, Mateescu Emilia. 2011. Changes in crop evapotranspiration and irrigation water requirements. International Agrophysics, vol. 25, nr. 4: 369-373. http://www.old.international-agrophysics.org/artykuly/international_agrophysics/IntAgr_2011_25_4_369 pdf