HOME

  Localizare
 

Sediul central al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa este în localitatea Valu lui Traian, la 12 km de Constanţa, pe şoseaua Constanţa-Bucureşti.

Coordonate geografice: latitudinea nordică 44o10’, longitudinea estică 28o40’ şi o altitudine între 40-80 m.

 

 

 

 

DESPRE NOI

Cadru legal

Staţiunea funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - forul ştiinţific naţional în domeniul agriculturii şi în directa coordonare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni, Argeş.

 

Denumirea unităţii: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ CONSTANŢA

Cod fiscal: R 2981780

Act de înfiinţare şi alte documente ulterioare: Nr. 3928/17.03.1977, HG 2205/2004, Legea 45/2009; Legea 72/2011

Activitatea principală: cercetare dezvoltare, C.A.E.N. 7219

Domeniul principal de activitate ştiinţifică a unităţii de cercetare-dezvoltare (unitate C-D):

- Cercetări privind ameliorarea speciilor pomicole, stabilirea tehnologiilor acestora, crearea de material săditor pomicol şi dendrologic selecţionat; dezvoltarea şi organizarea producţiei pomicole din Dobrogea; elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru activitatea pomicolă şi arhitectură peisagistă.

 

Clima:

  Clima este semiaridă, continentală cu veri călduroase şi secetoase, cu vânturi uscate frecvente tot timpul anului, cu ierni temperate în general fără zăpadă.

Temperatura medie anuală este de 11,0oC şi temperatura activă totală 3988oC, din care 3170oC în perioada de vegetaţie, temperatura minimă absolută -21,4oC (1987) şi maximă absolută 38,4oC (1988); precipitaţii anuale 400 mm, din care în perioada de vegetaţie 240,7 mm. Deficitul mediu de apă (de cca. 400 mm) se acoperă prin aplicarea irigaţiilor.

Odată la 10-15 ani se înregistrează temperaturi sub -20oC, dar ceea ce produce pagube în plantaţii sunt gerurile de revenire din primăvară (îndeosebi aprilie).

 

Solul:

 Tipul de sol predominant este cernoziom calcarice, format pe loess, cu textură lutoasă şi cu capacitate bună de înmagazinare şi circulaţie a apei. Conţinutul în humus este între 2,5-4%; pH-ul solului este neutru slab alcalin (7,0-8,1) pe tot profilul.