Data anunțului: 01.03.2017

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (S.C.D.P.) Constanța cu sediul în comuna Valu lui Traian, str. Pepinierei nr.25, jud. Constanța, angajează economist și șofer.

 Relații la telefon 0241/231187, CV la adresa e-mail: scdpconstanta@yahoo.com

Conducerea,

 

Cerințe pentru economist

  Studii superioare de specialitate (profil finanțe – contabilitate);
• Experiență într-o poziție similară 1-3 ani;
• Cunostințe în domeniul legislației contabile și fiscale;
• Persoană cu inițiativă, capabilă să lucreze independent și în echipă;
• Persoană ordonată, atentă la detalii, cu abilități excelente de comunicare;
• Capacitate de organizare a activității;

  Cunostințe foarte bune de operare PC, softuri de contabilitate. 

BIBLIOGRAFIE pentru postul de economist

1.    Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

2.    Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;

3.    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

4.    Ordonanţa nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, republicată;

5.    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

6.    Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

7.    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;

8.    Legea 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

9.    O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

10.  O.M.F. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

11.  O.M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;

12.  Ordonanţa nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

 

Cerințe pentru șofer

 - cu experiență min. 5 ani, serios și punctual;

- abilități de comunicare;

- cunostinte minime de mecanica auto.