HOME

 

Ameliorarea soiurilor de cais ȘI PIERSIC, a portaltoilor PENTRU cais și piersic; înmulțirea pomilor

Obiectivele ameliorării speciilor cais, piersic și migdal vizează următoarele:

- calitatea fructelor (mărime, formă, culoare, conţinutul în zahăr, acizi, etc.);

- productivitatea pomilor – creşterea producţiei şi stabilitatea recoltelor;

- rezistenţa la boli, dăunători, ger, secetă şi alţi agenţi de stres ai plantelor;

- obiective agronomice legate de vigoarea de creştere a pomilor, tipul de coroană, eşalonarea sortimentului de piersici propriu-zise, nectarine, brugnone şi pavii, etc.

 

Obiectivele ameliorării portaltoilor pentru cais, piersic și migdal vizează următoarele:

 -Obţinerea de portaltoi noi cu caracteristici biologice superioare:

    - identificarea şi selecţia de genotipuri valoroase din flora pomicolă spontană şi cultivată;

    - înfiinţarea şi îmbogăţirea fondului de germoplasmă şi studiul acestuia în vederea găsirii celor mai buni genitori;

    - crearea de noi portaltoi prin hibridări intra- şi interspecifice şi autopolenizări;

    - studiul elitelor portaltoi în culturi de concurs în pepinieră şi în livadă în combinaţie cu mai multe soiuri.

- Perfecţionarea şi raţionalizarea unor verigi tehnologice.

- Înmulţirea în masă şi circulaţia materialului săditor pomicol liber de viroze şi micoplasme.

- Studiul adaptabilităţii la condiţiile edafoclimatice locale a portaltoilor valoroşi din sortimentul românesc şi mondial în vederea zonării lor corecte.

 

SOIURI DE CAIS create la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța = 15

Mamaia, Fortuna, Auraş, Cristal, Danubiu, Amiral, Orizont, Augustin, Ceres, Euxin, Histria, Traian, Tudor, Elmar și Ovidius.

Soiuri de cais promovate în sortimentul zonal şi naţional: Dacia, Sulmona, Goldrich, Umberto, C.M.B. de Ungaria, Mamaia, Neptun, Sirena, Selena, Harcot, CR 2-63, NJA 42, Litoral.

 

Cercetători:

Dr. ing. Vlăduț Alexandru Opriță; e-mail:olaviani@yahoo.co.uk

Ing. Ramona Ionela Vasilescu; CIC

 

SOIURI DE PIERSIC create la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța = 31

- soiuri de piersic propriu-zis= 8: Raluca, Cecilia, Puiu, Crăiţa, Filip, Florin, Monica, Vasilică

- soiuri de pavii (special pentru procesare)= 4: Catherine sel.1, Mimi, Iustin și Minodora

- soiuri de nectarin= 10: Cora, Delta, Romamer 2, Costin, Melania, Marina, Creola, Năică, Liviu, Liana.

- soiuri de brugnone (special pentru industrializare)= 2: Valerica și Anemona

- soiuri de piersic şi nectarin ornamental= 7, din care 4 standard: Purpuriu, Alizeu, Giuvaer și Zefir şi 3 dwarf: Paul, Dan, Livia

Soiuri de piersic promovate în sortimentul zonal și național= 43, câteva soiuri: Springold, Springcrest, Filip, Jerseyland, Redhaven, Collins, Southland, NJC 108.

 

Cercetător:

Dr. ing. Corina Gavăt; e-mail: corina_gavat@yahoo.com

 

PORTALTOI omologați la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța: 8

Portaltoi generativi pentru piersic= 5: T16,  în 1982; Tomis 1în 1997; Tomis 79, în 1997; Tomis 28, în 2004; Tomis 39, în 2004

Portaltoi generativi pentru cais= 3: Constanţa 14, în1997; Constanţa 16, în 1997; Apricor, în 2006 (colaborare cu ICDP).

 

Cercetători: Dr.ing. Caplan Ion - Director, e-mail: caplan_john@yahoo.com,  Dr. ing. Vlăduț Alexandru Opriță, e-mail:olaviani@yahoo.co.uk

 

- Cercetarea plantelor ornamentale

Obiective:

- Menţinerea şi diversificarea colecţiei ornamentale de conifere şi foioase;

- Teste de adaptabilitate ecologică a diferitelor specii şi varietăţi de plante  ornamentale;

- Perfecţionarea tehnologiilor de multiplicare şi cultură a plantelor dendrologice;

- Crearea de noi soiuri ornamentale prin utilizarea unor metode specifice de ameliorare;

- Proiectarea şi amenajarea (câteva informaţii privind primii paşi care trebuie ştiuţi în amenajarea unei grădini) unor spaţii verzi în scopul stimulării cunoaşterii plantelor ornamentale şi înfrumuseţării unor zone de interes.

Rezultate:

- Organizarea unei colecţii de plante ornamentale ce cuprinde 214 specii şi varietăţi de conifere şi foioase (câteva imagini cu specii din colecţie şi o scurtă descriere a  acestora);

- Selectarea unui număr mare de  plante ornamentale valoroase din punct de vedere  al adaptabilităţii la mediu şi al calităţilor estetice; alcătuirea unor conveere varietale.

- Omologarea a patru secvenţe tehnologice privind îmbunătăţirea tehnologiilor de înmulţire a speciilor foioase prin butăşire şi de cultură containerizată a unor plante ornamentale;

- Omologarea în colaborare cu laboratorul de ameliorare piersic a patru soiuri de piersic ornamental Zefir, Alizeu, Giuvaer, Purpuriu ;

- Înfiinţarea de loturi demonstrative prin amenajarea unor spaţii verzi, parcuri sau grădini particulare în judeţul Constanţa.     

    

Cercetător: Dr. ing. Corina Gavăt; e-mail: corina_gavat@yahoo.com